Akant

Původně se jedná o tradiční motiv (používaný již od antiky), který najdeme na mnoha typech nábytku – především z 18. století.

Tento motiv je inspirovaný ve výrazně tvarované středozemní rostlině Acanthus spinosus. Prim zde hrají vyřezávané ornamenty, případně dekorativní vlysy.

Alternativně je motiv akantu používaný u hlavic sloupů – korintského či smíšeného stylu. Pro tuto dekoraci se používají především kovové prvky, okrajově i dřevěné – v podobě intarzie.