• Dřevěná intarzie

    Složený dekorativní prvek z mnoha přesně seříznutých prvků dřevěných dýh – společně tvoří intarzie velmi výrazný designový vzhled.

    K dokonalosti byla dřevěná intarzie dovedena v průběhu 16. století v Nizozemí. Zajímavým motivem byly tzv. „mořské řasy“ – specifické vykládané reliéfy z netradičních typů dřevin (zimostráz či cesmína). Často se využívalo florálních motivů.