• Dýha

    Velmi tenký řez dřeva, který je pokládán na zpravidla levnější podklad – díky dýze mohl stavitel nábytku navodit dojem luxusnějšího vzhledu.

    Velkého množství dýh se používá například pro vykládání (intarzii).