• Estampille

    Označení na nábytku (symboly, značky, iniciály) se v hojném počtu používají díky truhlářským značkám.

    Dříve se povinně používaly a to dle základu cechovnictví (v Paříži 1751-1791).