• Groteska

    Velmi specifický typ ornamentu – v něm se snoubila krása bájných zvířat, květin, lidských postav a spirál, které byly často spojeny větvemi a propletenými liniemi.

    Groteska byla často na dřevěném nábytku orientována ve vertikálních užších pásech.