• Guéridon

    Malý zdobný stolek, sloužící nejenom jako dekorativní prvek se v mnoha honosných dvorech a domech objevil koncem 17. století.

    Výrazné zdobENÍ a vyřezávání k němu neodmyslitelně patřilo.