• Highboy (lowboy)

    Specifický americký termín pro vysokou skřínku (jinak nazývanou jako chest-on-chest).

    Svůj název získala díky své vysoké výšce – používala se především na území Spojených států amerických a to přibližně od začátku 18. století. Doplněním této skříně byl párový nižší stolek (mnohdy toaletní či psací) v podobném stylu.