• Kartuš

    Jako kartuš se označuje deska se zarolovanými okraji (zkroucenými) s erbem, monogramem či nápisem.

    Používá se jako dekorativní prvek na dominantním místě nábytku – převážně v horní části.