Knihovní stůl

Velmi rozměrný a široký stůl, který zpravidla bývá v sousedství knihovny (od které dostal také své jméno).

Býval orientován jako střed knihovnybýval uprostřed. Velkého rozmachu se dočkal až na přelomu 18. a 19. století.