Palladian

Jednoduchý dekorativní prvek (používaný nejenom v nábytkovém průmyslu, ale i v architektuře).

Nese jméno architetka italského původu Andrea Palladia.