Rybinový čep

Jedná se o druh spoje, který se dnes příliš nevyužívá, velmi populární byl v 17. století.

Spočíval ve spojení dvou dílu, přičemž každý díl má ostré rozšiřující se zuby, které do sebe zapadají.