• Serpentina

    Pojmem „serpentina“ pojmenováváme vlnitý (nebo zvlněný povrch), setkáváme se s ním u komod se zvlněným čelem, které má vypouklou středovou část ubíhající do stran.

    Serpentinové jsou tedy jakési zakřivené příčky.