• Stůl na „kozách“

    Jedná se o variantu jednoduchého dubového jídelního stolu, který se využíval především ve středověku do 17. století.

    Ony „kozy“ charakterizují křivé nohy koz, tudíž stůl měl mírně „kolmé nohy“.