• Trojnohý stůl

    Pod názvem se skrývá malý stolek se třemi šikmými nohami, užívá se především k odkládání drobných věcí.

    Oblíbený byl především v 18. století, ale setkat se s ním můžeme i u dnešních designerů nábytku.