• Verre églomisé

    Technika dekorování skla, která v praxi vypadá tak, že zadní stranu pokryjete zlatými lístky dále se pak upravuje leptáním nebo rytím.

    Výraz je francouzký a právě ve Francii se začal užívat v 18. století.