• Voluta

    Jde o jakýsi spirálový motiv závitu, který má podobu beraních rohů.

    Využíval se především v renesanci a poté v neoklasicistním designu. O volutách můžeme mluvit v různých tvarech, nejčastěji ve tvarech písmen „C“ a „S“, které se využívaly v období rokoka.