• Vrstvení

    Lepená technika, ve které se klade několik vrstev dřeva na sebe v pravém úhlu.

    Vrstvení je velmi oblíbenou technikou dodnes, ale poprvé se s ním setkáme ve spojitosti se jménem John Henry Belter v polovině 19. století.