• Želvovina

    Materiál, který je charakteristicky lesklý a průsvitný, vyrábí se z krunýřů želv.

    V praxi bývá želvovina zpracována teplem, následně vyřezávána a barvena. Želvovina byla oblíbena v 17. a 18. století na intarzie. Pokud se dnes setkáte s „želvovinou“, tak se pravděpodobně bude jednat o imitaci vyrobenou z celuloidu. S tímto heslem souvisí i tzv. Boullova intarzie.