• Zopfstil

    Německý výraz pro umělecký směr neoklasicimus, který byl typický pro konec 18. století.

    První část výrazu – „Zopf“ znamená v němčině „lem“. Právě lemy, vlysy a festony je neoklasicismus typický.