• Faux

    Toto označení se používá pro falšování původních materiálů v nábytkářství.

    Jde například o dřeviny (faux bois), případně i mramoru (faux marbre). Atrapy a napodobeniny se používaly pro snížení ceny nábytku, případně pro zvýšení její subjektivní hodnoty (kde majitel neznal použitý horší materiál).