Lišta

Lišta je zpravidla tvořená užším pásem dřeva, které je nalepeno na nábytek.

Tvoří většinou dekorativní prvek. Začal se používat až od půlky 18. století.