• Sedlová sedačka

    Uprostřed vyvýšená dřevěná sedačka a na stranách prohloubená, svým tvarem tedy připomíná sedlo.

    Jedná se o typický prvek klasických winsdorských židlí. U jiných židlí se s ní setkáme pouze ojediněle.