• Vroubkování

    Pojem pro rovnoběžné nebo prohnuté vlysy, které obvykle zdobí sloupy a sloupky.

    Jsou opakem kanelury, což je v podstatně žlábek nebo žlábkování. Jako většina dekorativních prvků se využívala především v 18. století, a to u nohou stolů a židlí, skříní a prádelníků.